icon
Logo

4 tips voor risicospreiding in de supply chain op lange termijn [interview]

In dit tweede deel van de driedelige serie 'Exportlessen van experts':  

Hoe creëer je een strategische lange termijnoplossing voor risicospreiding in de supply chain?

Deze én andere vragen legden wij voor aan Jack van der Veen, evofenedex leerstoel Supply Chain Management bij Nyenrode Business Universiteit.

Tip 1: Zoek een strategische i.p.v. operationele oplossing voor risicospreiding

Jarenlang hebben bedrijven ingezet op efficiency, oftewel globalisering. Efficiency verschuift volgens Van der Veen steeds meer naar ‘nice-to-have’. “Op de eerste plaats staat dat we überhaupt moeten kunnen leveren. Mondkapjes zijn hier een mooi voorbeeld van. Nooit hoor je iemand over de Supply Chain praten, maar opeens staat de héle Tweede Kamer op de kop en roept: “We hebben geen mondkapjes!”. Alsof de regering dat ter plekke kan regelen. Niet beseffend dat daar een hele keten achter zit die door de coronacrisis enorm verstoord is. Als je van te voren niet allerlei zaken hebt geregeld, kan dat ter plekke niet zomaar worden opgelost”.

Van der Veen gaat verder: “Met andere woorden: het is geen operationeel probleem, maar een strategisch probleem. We roepen al heel lang dat bedrijven hun Supply Chain resilient & responsive (veerkrachtig & flexibel) moeten inrichten, oftewel Agile. Als je volledig inzet op efficiency, dan richt je je als bedrijf niet op de lange termijn”.

“We zien dat de wereld steeds turbulenter wordt. Als je dit combineert met een mondiale Supply Chain, dan zullen bedrijven in de toekomst steeds vaker te maken krijgen met voorraadtekorten van toeleveranciers. Als er namelijk ergens in de wereld iets misgaat, dan heb je daar als bedrijf meteen last van”. Daarom is het volgens Van der Veen essentieel dat er op strategisch niveau naar risicospreiding wordt gekeken.

Tip 2: Focus op informatie-uitwisseling - essentieel om te blijven bestaan

De echte lange termijnoplossing ligt volgens Van der Veen in transparantie van de keten. “Wat we nu in ketens zien, is dat ze super ontransparant zijn. Je kan niet overzien waar een kink in de kabel zou kunnen komen. Jij kent jouw klant en misschien de klant van de klant. Heel misschien ken je ook nog de leverancier van de klant van de klant, maar dan houdt het wel op. Terwijl je eigenlijk afhankelijk bent van al die partijen in de keten. Als één van deze partijen iets niet goed doet, dan komt jouw bedrijf in de problemen”.  

“Dat soort inzichten en transparantie is denk ik essentieel", vervolgt hij. "Dit kan heel goed bewerkstelligd worden met alle prachtige IT-tools die bestaan. Er is vandaag de dag genoeg tooling beschikbaar. Veel organisaties worstelen nog steeds met de vraag wat ze er precies mee moeten. De vraag is ook of bedrijven informatie wel durven te delen”.

Een nieuwe mindset noemt Van der Veen het: “Wij lopen nu tegen die problemen aan, gewoon omdat we het niet weten en niet kunnen overzien. Als we systemen van bedrijven in dezelfde keten aan elkaar koppelen en elkaar veel beter kennen, dan gaat het vertrouwen vanzelf groeien. Feit is, we zijn nou eenmaal afhankelijk van elkaar. Hoe meer je je specialiseert, des te afhankelijker je van elkaar wordt”.

Tip 3: Vergeet mogelijke handelsoorlogen en verduurzaming niet

Risico’s voor de Supply Chain voor de komende vijf jaar ziet Van der Veen op verschillende gebieden: “Op demografisch gebied zien we natuurlijk de verschuiving naar het verre oosten en Afrika. In Europa zien we een krimpende en verouderende markt, wat een enorm risico op het gebied van talentmanagement met zich meebrengt. ‘The war for talent’ noemen we dat."

"We zijn dat probleem nu even vergeten, want we zitten in een diepe economische crisis. Momenteel worden mensen ontslagen, maar tot een half jaar geleden kon je de talenten nog nauwelijks aan je binden. Dat heeft alles te maken met demografische ontwikkelingen. Dus zullen we ook in die zin onze beroepsbevolking van buiten onze eigen regio moeten benaderen. Dat heeft natuurlijk weer allerlei gevolgen voor onze samenleving”, aldus Van der Veen. "Het is duidelijk dat de dominantie van de westerse wereld zijn langste tijd heeft gehad en dat deze macht langzaam maar zeker verschuift naar China. Dat gaat heel veel spanningen opleveren. Dit is gedeeltelijk nu al zichtbaar, maar voor je het weet gaat het helemaal uit de pas lopen.”

Daarnaast is duurzaamheid een voor de hand liggende uitdaging. "Nu denken we nog dat het allemaal wel mee zal vallen, maar afgelopen week is er een nieuw stikstofrapport gepubliceerd waarin staat: het moet 50% minder. Deze doelstelling legt iedereen nu naast zich neer, maar dat gaat natuurlijk straks voor een aantal sectoren enorme complicaties opleveren. Dan hebben we het nog niet eens over klimaatverandering of de energietransitie. Op al die vlakken is het onrustig. Dit zal van de ene tot de andere crisis leiden.”

Tip 4: Leg nadruk op samenwerking in de gehele keten

Van der Veen is van mening dat als er één land in staat is om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen, het Nederland is. “Wij Nederlanders zijn hoogopgeleid, erg ‘connected’ op het gebied van technologie en hebben een enorme handelsgeest. Daarnaast zijn we ook nog eens dominee: we kijken altijd naar ethische aspecten”.

“Ik denk dat de crisis nu wel aantoont dat het prima is dat we intern steeds effectiever samenwerken, maar we moeten nu echt ook over het bruggetje heen dat je toeleverancier uitgeknepen moet worden. Dat zijn oude denkbeelden. We moeten echt meer in de ketens gaan denken en werken. Misschien is deze crisis net het laatste zetje. Dus, ja volgens mij zijn we daartoe als Nederland in staat. Als iemand het kan, dan zijn wij het wel. De vraag is alleen of we onze talenten hiervoor gaan gebruiken”.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze specialisten. Zij helpen je graag!

Neem contact op

Meer weten over Stratech?

Sinds 1989 is Stratech al de partner voor bedrijven die internationaal handel drijven. Met onze kennis en gebruiksvriendelijke software maken wij jouw werk makkelijker. Lees verder en ontdek de mogelijkheden voor jouw logistieke zendingenproces.

Meer informatie
#