icon
Logo

Deel 1 van 3: exportlessen verteld door experts [interview]

In dit eerste deel van deze driedelige serie: is globalisering eigenlijk wel zo toekomst-bestendig of moeten we kijken naar alternatieven?

Wij gingen in gesprek met Steven Brakman, Hoogleraar Internationale Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, over hoe bedrijven de Supply Chain weerbaarder kunnen maken tegen mondiale rampen.

 

Tip 1 - Transformeer je keten van Just in Time naar Just in Case

Fabrieken van toeleveranciers in andere werelddelen gingen op slot, waardoor de productie bij veel Nederlandse bedrijven vertraging opliep of zelfs volledig stil kwam te liggen. Om dit in de toekomst te voorkomen, zouden we binnen de Supply Chain van Just in Time naar Just in Case moeten gaan, stelt Steven Brakman.

“Just in Case richt zich op een scenario waarbij rekening wordt gehouden met mondiale rampen. Toen Japan werd getroffen door een tsunami, werden elektronica bedrijven wereldwijd hard getroffen. Zo had bijvoorbeeld Apple hierdoor een chronisch tekort aan schermen die in Japan geproduceerd werden. Hierdoor ontstonden ernstige voorraadtekorten met minder verkopen als gevolg. Door de coronacrisis is dit voorbeeld nu weer van toepassing maar dan op mondiale schaal”.

Brakman gaat verder, “Wat er nu gebeurd is, is dat veel bedrijven zich achter de oren krabben en denken: Is ons bedrijf wel goed opgezet en lopen wij teveel risico door zo afhankelijk te zijn van slechts één of en paar leveranciers?. ”Op dit moment gaan veel bedrijven nadenken over risicospreiding; zorgen voor meerdere leveranciers in verschillende werelddelen. Dat besef is nu wel doorgedrongen. Maar de productiekosten nemen hierdoor wel toe. Het was immers heel efficiënt om met één leverancier in een just-in-time overeenkomst te zitten”.

Tip 2 - Blijf actief bezig met risico- spreiding om concurrentievoordeel te behalen

Het gevaar schuilt zich volgens Brakman op de lange termijn; “Als de coronacrisis op zijn retour is, zal de urgentie van risicospreiding uit ons alledaags bewustzijn weer wegzakken.

Bedrijven zullen binnen 1 á 2 jaar weer terugvallen op hun oude gewoonten, namelijk de productie bij één buitenlandse leverancier waar ze goede verhoudingen mee hebben. Dat is namelijk efficiënt en verhoogd de winst.” De voordelen van de mondiale arbeidsverdeling zijn simpelweg te groot. Dus een langdurige periode van deglobalisering verwacht Brakman niet.

Tip 3 - Maak de juiste afweging tussen risicospreiding en kosten

Maar hoe maak je dit aantrekkelijk? Aandeelhouders hebben hier een rol in, “Krijgt men de handen op elkaar als er in het jaarverslag staat dat er slechts één toeleverancier is, ook al is die heel efficiënt? De overheid zou een rol kunnen spelen bij productiespreiding door bijvoorbeeld het aanhouden van voorraden van cruciale producten te bevorderen. In Zwitserland bestaat een dergelijk systeem al; het Federal Office for National Economic Supplies”

Het openen van een eigen productiefaciliteit in een ander werelddeel of een nieuwe buitenlandse toeleverancier maakt hierin geen verschil. Als een fabriek dicht moet vanwege een ramp en je bent op zoek naar een alternatieve leverancier, dan maakt het niet uit dat jij toevallig de eigenaar bent van die vervangende fabriek.

Op de vraag welke belangrijke les Brakman wil meegeven aan logistiek professionals heeft hij een duidelijk antwoord; “Laat de urgentie van risicospreiding niet wegzakken, wacht niet op de volgende ramp!”

Meer weten over dit artikel?

Wilt u meer weten over dit interview? Neem dan contact op met de specialisten van Stratech. Wij helpen u graag verder!

Neem contact op

Meer weten over Stratech?

Sinds 1989 is Stratech al de partner voor bedrijven die internationaal handel drijven. Met onze kennis en gebruiksvriendelijke software maken wij u werk makkelijker. Lees verder en ontdek de mogelijkheden voor uw logistieke zendingenproces.

Meer informatie
#