icon
Logo

Corona: Douane ondersteunt bedrijven met maatregelenpakket

Door de coronacrisis kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen en niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. De Nederlandse Douane gaat ondernemers die om deze reden in de problemen komen, ondersteunen met een pakket aan maatregelen. Deze maatregelen worden hieronder verder toegelicht.

Wettelijke termijnen

  • De Douane zorgt voor maatwerk voor bedrijven die niet kunnen voldoen aan de strikte wettelijke termijnen, zoals voor het indienen van aanvullende douaneaangiften (maandaangifte).
  • De Douane adviseert bedrijven om bezwaren en verzoeken om teruggaaf pro-forma in te dienen. Bij overschrijding van de wettelijke termijn houdt de Douane rekening met de omstandigheden.
  • De Douane beschouwt het niet-voldoen aan wettelijke termijnen voor douanevervoer als gevolg van coronamaatregelen als een verschoonbare termijnoverschrijding.

Vergunningen

  • De Douane zorgt voor maatwerk voor bedrijven die niet kunnen voldoen aan de solvabiliteitseisen van een AEO-vergunning, de toelating douanevertegenwoordiger of de vermindering dan wel ontheffing van de zekerheidsstelling op grond van een vergunning doorlopende zekerheid.
  • De termijn voor lopende vergunningaanvragen die in verband met het coronavirus niet goed kunnen worden afgerond, wordt geschorst. Aan de bedrijven die vergunning elektronisch hebben aangevraagd verzoekt de Douane u de verlenging zelf te registreren in het Europese aanvraagsysteem CDMS. De Douane zorgt voor maatwerk voor bedrijven die snel een vergunning nodig hebben.

Uitstel van betaling

  • De Douane verleent bedrijven op verzoek uitstel van betaling. Dit uitstel geldt tot uiterlijk de 15e dag van de maand volgende op de maand waarin de verscherpte corona-maatregelen eindigen.
  • Uitstel van betaling voor accijns en verbruiksbelastingen kunt u aanvragen nadat er een naheffingsaanslag is opgelegd.

Boetes

  • De Douane gaat coulant om met bedrijven die niet tijdig voldoen aan douaneverplichtingen als gevolg van de coronacrisis. Als geen sprake is van een overtreding dan wel misdrijf en of opzet/grove schuld, legt de Douane geen boete op.

Wilt u een beroep doen op één of meer van deze maatregelen?

Ondernemers een beroep willen doen op deze maatregelen kunnen contact opnemen met het bedrijvencontactpunt van de Douane bij hun in de regio. Voor uitstel van betaling kunnen zij zich wenden tot de Ontvanger van de Douane Amsterdam. De Douane zal de situatie van elk bedrijf afzonderlijk beoordelen, en kan hiervoor om nadere informatie vragen. Bedrijven zullen moeten aantonen dat zij problemen ondervinden als gevolg van de coronacrisis. De Douane zal samen met het bedrijf werken aan een goede oplossing binnen de geldende regelgeving.

Meer weten over dit artikel?

Wilt u meer weten over dit nieuwsbericht? Neem dan contact op met de specialisten van Stratech. Wij helpen u graag verder!

Neem contact op

Meer weten over Stratech?

Sinds 1989 is Stratech al de partner voor bedrijven die internationaal handel drijven. Met onze kennis en gebruiksvriendelijke software maken wij u werk makkelijker. Lees verder en ontdek de mogelijkheden voor uw logistieke zendingenproces.

Meer informatie
#