icon
Logo

Containers moeten per 1 juli 2016 verplicht worden gewogen

24 maart 2016

Per jaar slaan honderden containers overboord. Eén van de mogelijke oorzaken is dat het stuwageplan is gebaseerd op onjuiste gewichten. Om deze rampen tegen te gaan wordt het internationaal verplicht voor de verlader om het correcte gewicht van de beladen zeecontainer door te geven aan de rederij en terminal.

Verlader is verantwoordelijk voor opgave van het juiste gewicht

Met ingang van woensdag 1 juli 2016 treedt de wijziging van het SOLAS-verdrag (Safety Of Life at Sea) voor het laden van containers aan boord van zeeschepen in werking. Het wegen van containers of berekenen van het gewicht volgens een gecertificeerde methode wordt dan internationaal verplicht.

Verladers zijn dan verplicht het 'geverifieerde brutogewicht' van de beladen containers tijdig aan de rederij en terminal door te geven. Containers waarvan het gewicht niet is bepaald worden niet verscheept. Het doel van de weegplicht is te voorkomen dat de stabiliteit van zeeschepen in gevaar komt, de stapels containers aan boord te zwaar zijn of de containersjorringen het begeven.

Dergelijke situaties zouden kunnen ontstaan doordat de werkelijke gewichten van containers die aan boord geplaatst zijn, niet overeenkomen met het opgegeven brutogewicht in de scheepsdocumenten door de verlader. Voor het uitgaande containervervoer komt er dus een flinke verplichting bij.

De richtlijnen voor het vaststellen van het containergewicht

Containers waarvan het gewicht niet gewogen of berekend is mogen vanaf juli 2016 niet meer mee. Ook kunnen containers die weliswaar gewogen zijn of waarvan het gewicht berekend is, worden geweigerd aan boord wanneer blijkt dat het opgegeven gewicht significant afwijkt van het werkelijke gewicht.

Het criterium dat de toezichthouders in de Nederlandse havens zullen hanteren om te bepalen of een container kan worden geladen luidt als volgt: zodra blijkt dat het verschil tussen de opgegeven en werkelijke massa een marge van vijf procent van de massa van de container met een minimum van 500 kilogram overschrijdt, dan zal de container niet worden geladen.

Bepalen van het brutogewicht van de container

Voor wat betreft de nauwkeurigheid is het daarbij niet van belang of deze massa nu bepaald wordt door de container te wegen of deze te berekenen. Het International Maritieme Organisation (IMO), het VN agentschap dat verantwoordelijk is voor de veiligheid op zee, geeft aan dat er twee methoden toegestaan zijn om container-gewichten te bepalen:

  • Door de beladen container fysiek te wegen door middel van een gecertificeerd weegwerktuig. Dit heeft als nadeel voor de verlader dat de gewichten vaak (te) laat beschikbaar komen.
  • Door gebruik te maken van een goedgekeurde berekeningswijze voor het berekenen van het totaalgewicht van de container. Dit betekent dat de gewichten van individuele pallets eerder in de aanleverketen worden vastgesteld en collectief beschikbaar worden gemaakt voor het berekenen van containergewichten: het totaalgewicht van de vervoerde pallets plus het tarragewicht van de container, zoals aangegeven op de deuren, geeft het bruto containergewicht.
Meer weten over VGM?

Heeft u vragen aanleiding van dit artikel, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de specialisten van Stratech.

Neem contact op

Meer weten over Stratech?

Sinds 1989 is Stratech al de partner voor bedrijven die internationaal handel drijven. Met onze kennis en gebruiksvriendelijke software maken wij u werk makkelijker. Lees verder en ontdek de mogelijkheden voor uw logistieke zendingenproces.

Meer informatie
#