icon
Logo

CLIENT-Export (eCertNL) van de NVWA in 2017 volop in beweging

4 januari 2017

CLIENT-Export (e-CertNL) is het systeem van de NVWA voor het aanvragen en de afgifte van (elektronische) exportcertificaten, voor levensmiddelen en de veterinaire en fytosanitaire sectoren. Dit systeem werd in 2005 ontwikkeld en als eerste toegepast binnen de zuivelsector. De jaren daarna werd de applicatie CLIENT-Export door de NVWA verder doorontwikkeld, zodat het systeem ook kon worden ingezet voor de andere fytosanitaire en veterinaire sectoren.

CLIENT-Export voor het digitaal aanvragen van exportcertificaten 

Bij de start van CLIENT-Export was het oorspronkelijke plan van de NVWA om één integraal berichtenboek te ontwikkelen die alle sectoren konden gebruiken. Keuzes in het verleden bij de NVWA hebben er echter toe geleid dat tegenwoordig iedere sector werkt met een eigen berichtenboek.

Dit betekent in de praktijk dat de NVWA meerdere CLIENT-Export applicaties tegelijk moet ondersteunen en beheren, Stratech per sectortoepassing een aparte koppeling met CLIENT-Export moet bouwen en onderhouden en het bedrijfsleven geen uniforme oplossing heeft voor het efficiënt aanvragen en afhandelen van exportcertificaten. De toekomst vraagt dus om een betere oplossing, en die komt eraan!

In 2017 één integraal berichtenboek voor veterinair en fytosanitair

De NVWA heeft al enige tijd geleden één berichtenboek ontwikkeld voor alle fytosanitaire sectoren: zaaizaden, bloembollen, groente en fruit, bomen en jonge planten, snijbloemen, pootaardappelen en alle overige fytosanitaire producten. Momenteel worden alle oude CLIENT-Export applicaties binnen de diverse fytosanitaire sectoren gemigreerd naar dit nieuwe integrale berichtenboek.

De volgende stap is de introductie van een nieuw berichtenboek als vervanging voor alle huidige veterinaire sectortoepassingen: zuivel, vlees- en vleesproducten, diervoerders, vis- en visproducten, levende have, exportverklaringen en alle overige veterinaire producten. Hoogstwaarschijnlijk wordt dit integrale veterinaire berichtenboek gedurende de eerste zes maanden van 2017 door de NVWA geïmplementeerd.

Exportcertificaten in CLIENT-Export niet tikken, maar klikken!

De software van Stratech is al vele jaren gekoppeld met het systeem CLIENT-Export van de NVWA. Diverse bedrijven uit zowel de fytosanitaire als veterinaire sector maken tevreden gebruik van deze functionaliteit. De komst van de twee integrale berichtenboeken zorgt ervoor dat Stratech met haar bestaande CLIENT-Export koppeling alle fytosanitaire en veterinaire sectoren nu kan voorzien van een passende oplossing.

Het handmatig overtypen van gegevens op de portal van CLIENT-Export behoort hiermee voorgoed tot het verleden. Dit alles zorgt voor minder fouten en een snellere afhandeling van exportcertificaten in Nederland. Wilt u meer informatie of bent u benieuwd naar de mogelijkheden van deze koppeling voor uw organisatie? Neem dan contact op met Stratech via 053 - 480 40 80 of door een e-mail te sturen naar info@stratech.nl. 

Meer weten over dit artikel?

Heeft u vragen aanleiding van dit artikel, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de specialisten van Stratech.

Neem contact op

Meer weten over Stratech?

Sinds 1989 is Stratech al de partner voor bedrijven die internationaal handel drijven. Met onze kennis en gebruiksvriendelijke software maken wij u werk makkelijker. Lees verder en ontdek de mogelijkheden voor uw logistieke zendingenproces.

Meer informatie
#