icon
Logo

Aanvullende codes voor accijns en verbruiksbelasting

Doet u aangifte ten invoer voor accijnsgoederen, verbruiksbelasting-goederen (alcoholvrije dranken) of mag u bij aangifte ten invoer een keuze maken voor het omzetbelastingtarief? Dan bent u in een aantal gevallen verplicht om de nationale aanvullende code (nac) te vermelden in de aangiften ten invoer (AGS en Aanvullende aangifte). Met ingang van 1 december 2019 is het aantal nac’s uitgebreid bij ruwe tabak, rooktabak en verbruiksbelastinggoederen.

Aanvullende nac's voor ruwe tabak en alcoholvrije dranken vanaf 1 december 2019

Per 1 december 2019 wordt een aantal nac's toegevoegd aan de reeds bestaande codes. Nieuw is dat de aangever, als het om ruwe tabak en alcoholvrije dranken gaat, altijd een nac moet invullen. Als er geen nac wordt ingevuld dan aanvaardt het systeem de douaneaangifte niet. Voor alcoholvrije dranken is het tot 1 december 2019 mogelijk om douaneaangiften voor het brengen in het vrije verkeer te doen zonder een nac te vermelden. Hierdoor kan het voorkomen dat van deze producten ten onrechte geen verbruiksbelasting wordt geheven.

Iets soortgelijks kan zich voordoen bij ruwe tabak. Ruwe tabak is geen accijnsgoed in de zin van de Wet op de accijns, waardoor in de douaneaangifte tot 1 december 2019 geen nac hoeft te worden vermeld. Maar met name vanwege het Eko-tabakarrest kan ruwe tabak in een bepaalde vorm toch als rooktabak voor de Wet op de accijns kwalificeren. Om de aangever de juiste keuze te laten maken in de douaneaangifte zijn de nac's uitgebreid. Bij deze uitbreiding bevinden zich ook codes die niet leiden tot heffing. De aangever kan dus door het kiezen van een nac in de douaneaangifte aangeven of er wel of geen sprake is van een alcoholvrije drank (wel/geen verbruiksbelasting verschuldigd) of van rooktabak (wel/geen accijns verschuldigd). 

Extra informatie: De lijst met codes kunt u terugvinden op de website van de Douane.

Meer weten over dit artikel?

Heeft u vragen over deze douanewijziging? Neem dan gerust contact op met de specialisten van Stratech.

Neem contact op

Meer over Stratech-SPS

Het correct verwerken van uw import- / exportzendingen is een complex proces. Met Stratech-SPS kunt u eenvoudig en snel al uw zendingen opmaken en digitaal afhandelen vanuit één geïntegreerde totaaloplossing. Met onze software en kennis maken wij uw werk makkelijker!

Lees hier verder
#