Optimaal grip en inzicht in al uw subsidies

Subsidies zijn voor gemeenten en provincies een belangrijk instrument om beleidsdoelen te realiseren. Het maatschappelijke en het financiële belang ervan is groot. Als subsidieverstrekker dient u een rechtmatige verstrekking en doelmatige aanwending van de subsidies te bevorderen.

Rechtmatig, omdat iedere subsidieaanvrager moet weten wanneer men voor subsidie in aanmerking komt en welke regels er gelden. Doelmatig opdat een gemeente snel en verstandig over de aanvragen besluit en deze besluiten adequaat uitvoert.

Onze totaaloplossing voor subsidiebeheer kan u hierbij ondersteunen.

Stratech heeft voor de complexe taak van subsidiebeheersing dé eenvoudige totaaloplossing, onze subsidiebeheerapplicatie. Onze oplossing maakt op een gebruiksvriendelijke wijze het proces van subsidieaanvraag tot en met de eindafrekening inzichtelijk en beheersbaar.

Meer over deze markt

Nieuws

TwitterTweets

Stratech Partners in deze markt

Referenties in deze markt