Flexibele software voor schuldhulpverlening

BureauKwaaitaal4

Met de flexibele en gebruiksvriendelijke schuldhulpverleningssoftware Stratech Perspectief registreert, ordent en beheert u eenvoudig alle schuldhulpverleningsactiviteiten die voortvloeien uit minnelijke en wettelijke trajecten. Van aanmelding tot budgetbeheer en nazorg beheert u alles in één systeem. U heeft continu inzicht in de voortgang van het traject. Ook beschikt u over de meest actuele (management)informatie en resultaten.

Efficiënt klantgegevens verwerken

Met onze schuldhulpverleningssoftware kunnen al uw cliëntgegevens op een efficiënte manier worden verwerkt. De vele automatische berekeningen, bijvoorbeeld aflossingscapaciteit en betalingsvoorstel, leveren u direct veel tijdwinst op.

Automatische dossiervorming

De geïntegreerde documentgenerator zorgt ervoor dat de volledige correspondentie met cliënten en relaties kan worden uitgevoerd en het dossier automatisch wordt opgebouwd. Met de managementinformatie genereert u ieder wenselijk rapport. Middels de geïntegreerde Vtlb-calculator registreert u eenmalig alle gegevens en berekent u eenvoudig het vrij te laten bedrag. Gedurende het hele traject heeft u zicht op het verloop en de resultaten van verschillende trajectonderdelen. Hierdoor bent u in staat de totale voortgang op alle relevante onderdelen te bewaken.

Regelen van zakelijke schulden

Met Stratech Perspectief is het ook mogelijk om de zakelijke schulden van ondernemers en ex-ondernemers te regelen. Dit gebeurt geheel automatisch, conform wet- en regelgeving. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de btw-afdracht.

 

Ook voor budgetbeheer en bewindvoering

Onze schuldhulpverleningsoplossing richt zich niet alleen op schuldhulpverlening, maar op de gehele markt van budget- en inkomensbeheer, (Wsnp) bewindvoering en kredietverstrekking. Met behulp van onze totaaloplossing kan de volledige financiële huishouding van een cliënt vastgelegd en aangestuurd worden. U heeft continu inzicht in de inkomsten en uitgaven. 

 

 

 

 

Altijd verbonden met Stratech Connect!

Met de webportal Stratech Connect bent u altijd verbonden met alle betrokken partijen: cliënten, schuldeisers, ketenpartners en opdrachtgevers. U kunt de complete correspondentie met schuldeisers eenvoudig digitaliseren. Dit levert, naast de kostenbesparing, direct een tijdsbesparing op doordat er kortere doorlooptijden zijn.

Knop SC2

Voordelen

 • Tijdwinst doordat alle communicatie digitaal plaatsvindt en de doorlooptijden verkort worden
 • Bespaar geld doordat u uw cliënten niet meer maandelijks een rekeningoverzicht hoeft te sturen
 • Vergroot de zelfredzaamheid van uw cliënten en geef ze stapsgewijs meer verantwoordelijkheden
 • Altijd en overal inzicht in relevante dossierstukken door consulenten, bijvoorbeeld tijdens huisbezoeken
 • Grip en controle op welke gegevens u voor wie beschikbaar stelt
 • Onderdeel van Stratech Perspectief: wijzigingen direct in de software door te voeren
 

Wilt u de intake van uw schuldhulpverlening zo effectief en efficiënt mogelijk uitvoeren? Wilt u dat uw cliënten op basis van een eenduidige aanpak tijdig het best passende aanbod krijgen? En wilt u op basis van management rapportages direct inzicht in de effectiviteit? Met de integratie van Traject51 in Stratech Perspectief kan dat! 

Tijdwinst, inzicht, klantgericht en betere resultaten

Het Traject51 diagnose-instrument helpt om op een efficiënte en gestructureerde wijze intakegesprekken te voeren en vervolgens een passende aanpak voor te stellen.

Door de integratie van Traject51 in Stratech Perspectief kunt u op termijn tijdwinst realiseren. Op basis van inzicht in de mogelijkheden van de cliënt klantgericht de juiste diensten inzetten. Vervolgens kunt u bewaken dat de juiste projecten ingezet worden om de cliënt te helpen.

Traject51 ondersteunt de professional tijdens de intake; dat betekent dat u in een relatief korte doorlooptijd een optimaal rendement haalt uit de intakefase. Dit komt het gehele traject ten goede, omdat u de juiste diensten kunt inzetten en hierdoor het maximaal haalbare voor de cliënt kunt bereiken. Dit leidt tot substantieel minder recidive en kortere doorlooptijden.

Doordat Traject51 geïntegreerd is binnen Stratech Perspectief voorkomt u dubbele invoer van gegevens. U heeft tevens inzicht in de resultaten en effectiviteit van de ingezette diensten, inclusief de uitstroomredenen.

Succesvolle intake en effecten met Traject51: overal beschikbaar

Met behulp van de vragenlijst van Traject51 wordt een objectief beeld gegenereerd van welke mogelijkheden een cliënt heeft (klantprofiel) en welke hulpverlening het beste bij hem of haar past (gestandaardiseerd maatwerk). Het instrument is webbased en kan door de schuldhulpverlener overal worden ingezet, in de spreekkamer of bij de cliënt thuis via een tablet.

Op basis van diverse klantprofielen bepaalt u welke dienstverlening en welk werkproces u aan de cliënt in Stratech Perspectief koppelt. Zo werkt u naar een optimale dienstverlening met een maximaal effect!

De ervaringen met Traject51 in enkele kengetallen:

 • Afname recidive met bijna 50%
 • Afname uitval tijdens het traject met 50%
 • Toepassing van Traject51 kan een besparing opleveren tot wel 25%*
 • Al ruim 60 gemeenten maken naar tevredenheid gebruik van Traject51
 • Bij ruim 7.500 cliënten is Traject51 succesvol toegepast

* Onderzoek Hiemstra & de Vries 2014

 

Meer dan alleen software voor schuldhulpverlening

Naast de ondersteuning van uw processen op het gebied van schuldhulpverlening of schulddienstverlening, bevat Stratech Perspectief ook de volgende mogelijkheden:

 • Een effectief document management systeem waarmee u uw inkomende en uitgaande brievenstroom volledig, eenvoudig en effectief kunt beheren.
 • Gebruikerstrainingen die u in staat stellen om onder andere uw eigen brieven en rapporten volledig te beheren.
 • De mogelijkheid tot hosting. De software draait op een server bij Stratech en u kunt inloggen via het internet. Het beheer en de onderhoud van de software en server wordt volledig door Stratech uitgevoerd, inclusief een dagelijkse back-up. 
 • Professionele Servicedesk waar u altijd met uw vragen of problemen terecht kunt!

Kortom, met Stratech Perspectief heeft u: 

 • Software, opleiding, advies en service
 • Volledige ondersteuning schuldhulpverleningsproces
 • Flexibele inrichting van uw processen
 • Automatische digitale Wsnp-verklaring
 • Eenvoudige berekening van aflossingscapaciteit
 • Schuldeisers automatisch uitbetalen
 • Ondersteuning bij het uitvoeren van hercontroles
 • Volledig NVVK nieuwe stijl-proof
 • Geïntegreerde Vtlb-calculator
 • Multi-bancaire communicatie
 • Webportal voor alle betrokkenen
 • Rapportages, brieven en managementinformatie genereren  

Hier meer over weten?

Neem direct contact op met