Software voor bewindvoering: altijd grip en inzicht!

Schuldencoach5

Stratech Perspectief voor beschermingsbewindvoering is een praktische en gebruiksvriendelijke softwareoplossing, waarmee u alle activiteiten met betrekking tot bewindvoering eenvoudig kunt registreren, ordenen en beheren. Van aanmelding tot nazorg beheert u alles in één systeem. U heeft continu inzicht in de voortgang van het traject. Te allen tijde kunt u stuur- en managementinformatie genereren.

Tijdsbesparing, fout- en risicobeheersing en in control zijn

Met Stratech Perspectief heeft u alle gegevens en de berekeningen in één systeem! Een enorme tijdwinst aangezien het u overtikken bespaart, u uw risico's beter kunt beheersen, u minder kans op fouten heeft en te allen tijde in control bent met het proces en uw resultaten.

Efficiënte verwerking van cliëntgegevens en betalingen

Alle cliëntgegevens en betalingen kunnen op een efficiënte manier worden verwerkt. De vele automatische berekeningen (bijvoorbeeld aflossingscapaciteit en begrotingen) leveren u direct veel tijdwinst op. U heeft duidelijk inzicht in de uitgevoerde betalingen en de nog te ontvangen inkomsten. Met de ingebouwde documentgenerator kunt u standaardbrieven, bankafschriften, de Rekening en Verantwoording en documenten eenvoudig en snel versturen.

Grip op de financiële situatie van uw cliënt

Stratech Perspectief biedt u de mogelijkheid het gehele betalingsverkeer van uw cliënt over te nemen. U bepaalt in alle gevallen welke voorgestelde betalingen vanuit het budgetplan gedaan worden. De uitgevoerde betalingen worden verwerkt en klaar gezet in een (SEPA) bankbestand. Tijdens het importeren worden de door de bank uitgevoerde transacties automatisch gematcht waardoor u altijd grip heeft op financiële situatie van uw cliënt. Middels één druk op de knop genereert u een uitvallijst, met daarin het overzicht van uitgavenregels die niet uitgevoerd kunnen worden.

Complete procesondersteuning voor het regelen van schulden en betalingsachterstanden

Onze totaaloplossing richt zich niet alleen op beschermingsbewindvoering maar op de gehele markt van sociaal financiële dienstverlening. Met behulp van onze totaaloplossing kan de volledige financiële huishouding van een cliënt vastgelegd en aangestuurd worden. In Stratech Perspectief zit een complete procesondersteuning voor het regelen van de schulden van de klant. Het berekenen van de afloscapaciteit (Vtlb) en het automatisch genereren van een betalingsvoorstel per schuldeiser is eenvoudig uit te voeren.

 
 • Volledig procesondersteuning bewindvoering
 • Software, opleiding, advies en service
 • Flexibele inrichting van uw processen
 • Actueel inzicht in de status van uw cliënt
 • Volledig NVVK nieuwe stijl-proof
 • Geïntegreerde vtlb-calculator
 • Grip op budgetplannen
 • Eenvoudig de boedelbeschrijving samenstellen
 • Rekening en Verantwoording snel genereren
 • Multi-bancaire communicatie
 • Webportal voor alle betrokkenen
 • Rapportages, brieven en managementinformatie genereren 

Rotonde Stratech Perspectief

 

Altijd verbonden met Stratech Connect!

Met de webportal Stratech Connect bent u altijd verbonden met alle betrokken partijen: cliënten, schuldeisers, ketenpartners en opdrachtgevers. U kunt bijvoorbeeld al uw cliënten middels Stratech Connect hun eigen dossier laten inzien. Hier kunnen uw cliënten hun traject volgen en bankafschriften bekijken, downloaden en uitprinten. Dit bespaart onnodige kosten en vermijdt discussies. Uiteraard bepaalt u zelf wie het dossier mag inzien. 

Knop SC2

Voordelen

 • Tijdwinst doordat alle communicatie digitaal plaatsvindt en de doorlooptijden verkort worden
 • Bespaar geld doordat u uw cliënten niet meer maandelijks een rekeningoverzicht hoeft te sturen
 • Vergroot de zelfredzaamheid van uw cliënten en geef ze stapsgewijs meer verantwoordelijkheden
 • Altijd en overal inzicht in relevante dossierstukken door consulenten, bijvoorbeeld tijdens huisbezoeken
 • Grip en controle op welke gegevens u voor wie beschikbaar stelt
 • Geen handmatige verwerking van wijzigingsverzoeken doordat deze digitaal worden doorgegeven door ketenpartners en cliënten
 • Onderdeel van Stratech Perspectief: wijzigingen direct in de software door te voeren
 

Meer dan alleen software voor bewindvoering

Naast de ondersteuning van uw processen op het gebied van bewindvoering, bevat onze softwareoplossing ook de volgende mogelijkheden:

 • Een effectief document management systeem waarmee u uw inkomende en uitgaande brievenstroom volledig, eenvoudig en effectief kunt beheren.
 • Gebruikerstrainingen die u in staat stellen om onder andere uw eigen brieven en rapporteren volledig te beheren.
 • De mogelijkheid tot hosting. De software draait op een server bij Stratech en u kunt inloggen via het internet. het beheer en de onderhoud van de software en server wordt volledig door Stratech uitgevoerd, inclusief een dagelijkse back-up.
 • Professionele Servicedesk waar u altijd met uw vragen of problemen terecht kunt.
 

Van papieren dossiers naar digitale communicatie

De Rechtspraak wil graag toegankelijker, gebruiksvriendelijker en begrijpelijker worden. Het deelprogramma KEI Toezicht van de rechtspraak richt zich op het verhogen van de kwaliteit van de toezichthoudende taken van de rechter. Dit betreft faillissementen, schuldsaneringen, surseances, curatelen, bewinden en mentorschappen. Een belangrijke stap is het mogelijk maken van digitale communicatie tussen de bewindvoerder en de rechtspraak, zoals het Plan van Aanpak en Rekening en Verantwoordingen. Hiervoor is een pilot gestart waar Stratech als leverancier uiteraard ook bij betrokken is.

Voordelen voor de bewindvoerder

 • Geen post van en naar rechtbank, dus een besparing op de portokosten
 • Scannen en registreren van ontvangen informatie van de rechtbank wordt overbodig doordat bijvoorbeeld in de software direct zichtbaar is dat een Rekening & Verantwoording akkoord is
 • Snellere doorlooptijden bij rechtbank
 • Dossiers kunnen niet meer kwijtraken
 • Er is minder communicatie over ontbrekende informatie, bijvoorbeeld over verplichte informatievelden die de rechtbank wil inzien
 • Er is meer bewaking van wederzijds afgesproken termijnen, zo is bijvoorbeeld zichtbaar of de rechtbank binnen de afgesproken termijn de Rekening & Verantwoording controleert

Gefaseerde invoering

De professionele bewindvoerders gaan in een geleidelijk tempo per kantoor aan de slag met digitaal communicatie in bewindsdossiers. De rechtbanken hebben hiervoor een plan gemaakt. Vanaf 6 november nodigen de rechtbanken de eerste professionele bewindvoerders uit om de stap te zetten.

 

 

Hier meer over weten?

Neem direct contact op met