Wijzigingen in de legeskosten voor KvK exportdocumenten vanaf 2015

Stempel Export1

De legeskosten die de Kamer van Koophandel (KvK) in rekening brengt bij bedrijven die exportdocumenten aanvragen zal met ingang van donderdag 1 januari 2015 stijgen. Het betreft alle producten met uitzondering van de kopieën. De stijging is door de KvK zo laag mogelijk gehouden en uitsluitend bedoeld om kostendekkend te kunnen blijven werken.

De veranderingen qua legeskosten voor KvK exportdocumenten zijn als volgt:

Legeskosten KvK 2015

Bron: Kamer van Koophandel