Voorgenomen AGS release per 28/29 november uitgesteld

Zeecontainers

De softwareontwikkelaars, verenigd in de Alliantie Douane Software (ADS), werken in overleg met de Douane en de koepelorganisaties EVO, Fenex, Fenedex en VNO NCW binnen de klankbordgroep AGS aan de vervanging van het douane aangiftesysteem SAGITTA (Invoer en Uitvoer). Sagitta Invoer is reeds vervangen door het nieuwe aangiftesysteem (AGS) en krijgt met de voorgenomen release een upgrade. 

Op 4 november 2015 heeft de Douane laten weten klaar te zijn voor de uitrol van de nieuwe release van AGS maar de uitrol daarvan uit te stellen omdat bedrijven onvoldoende zijn voorbereid (zie het nieuwsbericht De Douane is er klaar voor, toch uitstel nieuwe release AGS).

De ADS is verbaasd over het feit dat Douane stelt klaar te zijn voor deze AGS release en ziet zich daarom genoodzaakt een toelichting te geven.

Toelichting Alliantie Douane Software

Op basis van een samen met de Douane uitgevoerde evaluatie van de overgang van Sagitta Invoer naar AGS Invoer zijn in de klankbordgroep AGS voorwaarden afgesproken op basis waarvan de uitrol van nieuwe systemen dient te verlopen. Het doel van deze voorwaarden is te zorgen voor een professionele overgang waarin de risico's voor de Douane en het bedrijfsleven beperkt worden. Aan een belangrijke voorwaarde (ten minste 3 maanden voor een GoLive dient een functioneel volledige Bedrijven Test Omgeving (BTO) 24/7 beschikbaar te zijn) heeft Douane niet voldaan. ADS heeft de Douane herhaaldelijk gewezen op het niet tijdig beschikbaar zijn van de BTO en heeft reeds op 14 oktober jl. een duidelijk signaal afgegeven aan de Douane dat AGS niet gereed is voor de voorgenomen uitrol van de nieuwe release op 28/29 november. Momenteel bevat de BTO nog altijd ernstige fouten. Zo is tijdens het uitvoeren van testen gebleken dat aangiften met DV1 gegevens niet worden verwerkt waardoor er geen retourberichten worden verstuurd naar de aangevers en ontbreekt in het TAX bericht belangrijke informatie. Daarnaast heeft de Douane geen voorzieningen getroffen voor een mogelijke fallback.

Ondanks de afgegeven signalen gaf de Douane aan vast te houden aan de voorgenomen release op 28/29 november 2015. De ADS is van mening dat het doorzetten van de release tot ernstige risico's voor het bedrijfsleven zou kunnen leiden en heeft daarom op 26 oktober jl. nogmaals en zeer nadrukkelijk een negatief advies uitgebracht. Ook de koepelorganisaties hebben er bij de Douane op aangedrongen de release uit te stellen.

De ADS is verheugd dat door de koepelorganisaties en de ADS afgegeven waarschuwingen hebben geleid tot het uitstel. De ADS zal zich blijven inzetten voor een soepele overgang naar AGS waarbij de risico's voor het bedrijfsleven beperkt blijven.