Vernieuw uw bewijslast bij de KvK voor 31 januari 2018

Stempel Export1

Voor het aanvragen van een Certificaat van Oorsprong (CvO) of een EUR-certificaat zijn geldige bewijsstukken nodig, zoals een leveranciersverklaring, productiebeschrijvingen /-overzichten of kostprijscalculaties. U kunt ervoor kiezen om uw bewijslast met elke aanvraag mee te sturen naar de Kamer van Koophandel (KvK) of om de bewijsvoering te deponeren.

Vervalt de geldigheid van uw bewijsvoering aan het einde van dit jaar? Vernieuw deze dan uiterlijk woensdag 31 januari 2018. Zo blijft de afgifte van uw exportdocumenten ook in 2018 mogelijk. Bewijsstukken kunnen een geldigheid hebben van maximaal twee jaar. 

Aanleveren van uw bewijsstukken bij de KvK

Exporteurs kunnen hun bewijsstukken op twee manieren aanleveren bij de KvK. Wanneer zij gebruik maken van een digitale koppeling met de Kamer van Koophandel, kunnen zij hun bewijslast meesturen als bijlage met iedere online aanvraag. Vraagt u meer dan 20 oorsprongsdocumenten per jaar aan bij de KVK? Dan kunt u er ook voor kiezen om uw bewijslast bij de KvK te deponeren. Dit scheelt u tijd bij het aanvragen van uw exportdocumenten. Hierbij is het wel van belang dat u bij iedere aanvraag bij de KvK verwijst naar de gedeponeerde bewijsstukken.

Bewijsstukken kunnen alleen per e-mail als aparte pdf-bestanden worden aangeleverd bij één van de KvK-regiokantoren. De KvK houdt een digitaal dossier bij van uw bedrijf. De originele exemplaren van de bewijsvoering bewaart u als exporteur in uw eigen archief, voor het geval deze worden opgevraagd. Voor de bewijslast geldt een bewaarplicht van 7 jaar. Dit is de tijd waarin een eventuele nacontrole kan plaatsvinden.

Ondersteuning nodig of vragen over uw bewijslast?

Exporteurs die vragen hebben over hun bewijsvoering kunnen het beste contact opnemen met één van de regiokantoren van de KvK. Dit kan telefonisch via 088 - 585 15 85 of door een e-mail te sturen naar hun eigen KvK regiokantoor. Op de website van de KvK vindt u een overzicht van de contactgegevens van de verschillende regiokantoren.