Van Sagitta Uitvoer naar AGS: stand van zaken en planning

Douaneauto & zeecontainerschip

In 2016 zullen alle aangevers van uitvoer-aangiften gebruik gaan maken van het nieuwe aangiftesysteem, genaamd: AGS. Dit systeem vervangt het huidige Sagitta Uitvoer (DSU). 

Met het huidige douanesysteem AGS kunnen op dit moment alleen opslag- en invoeraangiften worden afgehandeld. In dit artikel leest u de laatste informatie over de invoering van AGS en de daarbij horende planning:

  • Douane neemt binnenkort nieuwe versie van AGS in gebruik
  • Fase 1 van de implementatiestrategie start op 21 maart 2016
  • 2de fase implementatiestrategie start na succesvolle afronding fase 1
  • Aansluiting van alle aangevers op AGS vóór 31 december 2016
  • Webinar en roadshows over de invoering van AGS

Douane neemt binnenkort nieuwe versie van AGS in gebruik

Voorafgaand aan de migratie van DSU naar AGS zal de Douane eerst een nieuwe versie van AGS in gebruik nemen. De nieuwe release is nodig door de invoering van het WDO-Datamodel en om uitvoeraangiften met AGS te kunnen afhandelen. De AGS-release van 12 en 13 maart 2016 betekent voor aangevers een aantal veranderingen. Zo wordt het mogelijk om aangifteberichten in Edifact of XML-formaat te sturen (afhankelijk van uw softwareleverancier).

De belangrijkste functionele wijziging als gevolg van deze update is het veranderen van het opgeven van de aangever/vertegenwoordigde. Op dit moment wordt in AGS de aangever, afhankelijk van de status vertegenwoordiging, volgens de vastgestelde regels afgeleid van de verschillende partijen in de aangifte. Met de komst van de nieuwe release van AGS moet de aangever, ook voor invoeraangiften, expliciet opgegeven worden in de aangifte.

Fase 1 van de implementatiestrategie start op 21 maart 2016

Nadat de nieuwe versie van AGS succesvol in gebruik is genomen zal worden begonnen met de migratie van DSU naar AGS. Hiervoor heeft de Douane in overleg met vertegen-woordigers van het bedrijfsleven een implementatiestrategie ontwikkeld. De overgang van DSU naar AGS zal doelgroepgericht en gefaseerd worden aangepakt, waarbij onderscheid wordt gemaakt in verschillende doelgroepen.

Zoals nu voorzien start de eerste fase van de implementatiestrategie tussen maandag 14 maart en maandag 21 maart 2016. Gedurende deze fase zullen drie softwareleveranciers met één aangever aangesloten worden op AGS Uitvoer. Doel van deze fase is vast te stellen of het volledige aangifteproces voor uitvoeraangiften in AGS goed verloopt.

2de fase implementatiestrategie start na succesvolle afronding fase 1

Tijdens fase 2 zullen de overige softwareleveranciers met één aangever gaan aansluiten op AGS. Deze aangevers worden dusdanig geselecteerd dat er een brede vertegen-woordiging is vanuit de gehele uitvoerbranche. Zo is er aan het einde van deze fase de zekerheid dat AGS alle soorten uitvoeraangiften en goederenstromen kan verwerken en dat alle partijen klaar zijn voor de migratie.

De Douane en softwareleveranciers bepalen in onderling overleg welke aangever gedurende deze fase wordt aangesloten. Tot op heden is er door de Douane nog geen concrete datum afgegeven wanneer de tweede fase van de implementatiestrategie zal beginnen en eindigen. Op basis van onze huidige informatie verwacht men dat fase 2 begin april 2016 zal starten.

Aansluiting van alle aangevers op AGS vóór 31 december 2016

De Douane zal pas beginnen met verdere opschaling van het aantal aangevers conform de implementatiestrategie, als uit de voorgaande fase blijkt dat het AGS-systeem correct functioneert. Aangevers die worden aangesloten op AGS kunnen gedurende een periode van ongeveer twee weken terugvallen op DSU. Er is door de Douane nog geen planning afgegeven ten aanzien van de gefaseerde implementatie van de verschillende doel-groepen, omdat het analyseren van de resultaten uit fase 2 en het doorvoeren van eventuele aanpassingen in AGS tijd vergt.

Wijzigingen door de komst van het douanewetboek van de Unie (DWU) zorgen ervoor dat alle aangevers vóór 31 december 2016 op AGS Uitvoer moeten zijn aangesloten. Dit om te voorkomen dat de Douane en het bedrijfsleven aanpassingen en investeringen moeten doen in zowel AGS als DSU. De Douane zal aangevers nog informeren over de doelgroep waarin zij vallen en wat de daarbij behorende planning is om over te gaan op AGS.

Webinar en roadshows over de invoering van AGS

Om aangevers goed voor te bereiden op alle aankomende douanewijzigingen worden een webinar en verschillende roadshows georganiseerd over het thema AGS. Op woensdag 9 maart 2016 vanaf 14:00 uur wordt er door de Douane een webinar uitgezonden. Hierin zal praktische informatie worden gegeven over de veranderingen die in het release-weekend van 12 en 13 maart worden doorgevoerd.

In mei organiseren de Douane en enkele koepelorganisaties diverse bijeenkomsten om het bedrijfsleven te informeren over de overgang van DSU naar AGS. Vooruitlopend daarop zal Stratech (in samenwerking met Beurtvaartadres) twee bijeenkomsten organiseren, waarin exporteurs praktische informatie krijgen over de invoering van DWU en de overgang van Sagitta Uitvoer naar AGS. Meer informatie hierover is te vinden op: www.ags-event.nl.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen

Stratech maakt deel uit van Alliantie Douane Software (ADS). Dit samenwerkingsverband van softwareleveranciers communiceert intensief met de Douane over de invoering van douanewijzigingen welke invloed hebben op ICT en geeft hierover advies.

Als lid van het ADS houdt Stratech u dus als eerste hand op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de overgang van Sagitta naar AGS. Wil u graag advies en/of zijn er vragen over dit artikel, neem dan contact op met ons via (053) 480 40 80 of door een e-mail te sturen naar: info@stratech.nl.