Van Sagitta Uitvoer naar AGS: 3de fase gaat nu van start!

Douaneauto Onderkant

De Douane werkt aan één nieuw aangifte-systeem: AGS. Dit systeem zal het huidige douanesysteem Sagitta binnenkort volledig vervangen. De invoering van dit nieuwe douaneaangiftesysteem vindt gefaseerd plaats, waarbij het bedrijfsleven nauw samenwerkt met de Douane. Op dit moment wordt er
door alle betrokken partijen hard gewerkt aan de
functionaliteit om uitvoeraangiften door AGS te
laten afhandelen. 

De implementatiestrategie voor AGS Uitvoer is opgedeeld in verschillende fasen. Momenteel bevinden we ons in de tweede fase. Om de overgang van Sagitta Uitvoer naar AGS gestructureerd en zonder problemen te laten verlopen, komen periodiek diverse partijen bij elkaar. Gezamenlijk beoordelen zij of aan de vooraf opgestelde voorwaarden is voldaan om een volgende fase te kunnen starten.

Op donderdag 1 september 2016 werd besloten dat fase drie van de implementatie-strategie voor AGS Uitvoer kan starten. In dit artikel van Stratech belichten we de ervaringen van de aangevers die al werken met het nieuwe aangiftesysteem en geven we u meer informatie over fase drie. 

  • Terugblik op fase twee, hoe verliep die?
  • Ervaringen van aangevers die al werken met AGS Uitvoer
  • 3de fase van de implementatiestrategie start op 26 september 2016

Terugblik op fase twee, hoe verliep die?

Fase twee is gestart op maandag 25 april 2016. Er werden aanvankelijk 30 aangevers aangesloten op AGS Uitvoer. Deze aangevers waren dusdanig geselecteerd dat in de praktijk aangiften met alle voorkomende goederen en regelingen konden worden getest. Gedurende fase twee is ervoor gekozen om extra aangevers aan te sluiten op het nieuwe douaneaangiftesysteem. Er bleek namelijk te weinig diversiteit in de ingediende uitvoeraangiften te zitten om concrete uitspraken te kunnen doen over de werking van AGS. Ook was het volume onvoldoende. Op donderdag 14 juli 2016 waren er in totaal 18.917 uitvoeraangiften verwerkt met het nieuwe aangiftesysteem.

De eerste ervaringen met het nieuwe AGS Uitvoer waren positief. Toch waren er ook bevindingen. Uit fase twee bleek namelijk dat, wanneer goederen de EU verlaten, nog niet in alle gevallen een bevestiging van uitgaan (Confirmation of Exit) werd gegenereerd door AGS. Daarnaast werden sommige aangiften, waarvoor een uitvoervergunning is vereist, nog niet correct verwerkt. Dit ging vooral om bijvoorbeeld de aangiften met dual-use goods. Deze functionaliteiten waren essentieel om het startschot te kunnen geven voor de derde fase van de implementatiestrategie. Om deze problemen te kunnen oplossen heeft de Douane een nieuwe versie uitgebracht voor AGS. Nadat enkel technische verbeteringen door de Douane waren doorgevoerd in AGS kon worden vastgesteld dat aan alle voorwaarden was voldaan om te kunnen starten met de volgende fase van de implementatiestrategie.  

Ervaringen van aangevers die al werken met AGS Uitvoer

Door Stratech zijn er inmiddels twee aangevers aansloten op het nieuwe douaneaangifte-systeem. De nieuwe module 'AGS Uitvoer' voor de softwareoplossing Stratech-SPS, het systeem dat zij gebruiken voor hun logistieke zendingenproces, was binnen enkele uren operationeel. Beide partijen gingen vervolgens voortvarend aan de slag met de eerste aangiften met AGS, dit alles onder begeleiding van een ervaren Customs Consultant. Hieruit kwam al snel naar voren dat de eenvoudige aangiften zonder problemen werden afgehandeld, maar dat AGS aan de zijde van de Douane nog niet klaar was voor de complexere aangiften.

Voorafgaand aan de eerste aangiften met AGS is in kaart gebracht met welke soorten aangiften deze aangevers te maken hebben, welke scenario's getest moesten worden en wat het gewenste resultaat zou moeten zijn. Anderzijds was het voor één aangever noodzakelijk om specifieke aandacht te schenken aan het onderwerp directe en indirecte vertegenwoordiging. Met de komst van AGS Uitvoer zijn hier namelijk wijzigingen in doorgevoerd ten opzichte van de oude situatie in Sagitta. Het was voor deze aangever dus belangrijk om voortijdig aan de testwerkzaamheden te bepalen hoe de uitvoeraangifte in AGS opgesteld moest gaan worden.

Hoewel het AGS-systeem een grote technische IT-wijziging betreft voor zowel de Douane als Stratech, ervaren beide aangevers in de software geen noemenswaardige veranderingen. De werkwijze is gelijk gebleven waardoor het eenvoudig is om over te gaan naar AGS. De wizards, die een gebruiker helpen met het opstellen van de aangifte, zijn grotendeels hetzelfde gebleven. Nadat de Douane een nieuwe versie voor AGS had uitgebracht konden beide aangevers opnieuw gaan testen. Inmiddels blijkt alles correct te functioneren en kunnen zij volledig gebruik gaan maken van AGS.

3de fase van de implementatiestrategie start op 26 september 2016

Op donderdag 1 september 2016 is door de Douane en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven vastgesteld dat AGS klaar is voor de volgende fase. Gezamenlijk gaven zij het startschot voor fase drie, welke  vanaf maandag 26 september 2016 definitief in gang zal worden gezet. Tijdens de derde fase worden 850 middelgrote aangevers verplicht aangesloten op het nieuwe aangiftesysteem. De Douane heeft al enige tijd geleden bekend gemaakt in welke fase van de implementatiestrategie van AGS Uitvoer elke aangever is ingedeeld. Na fase drie volgen fasen vier en vijf.

Iedere fase bestaat uit enkele weken. Elke aangever ontvangt drie weken voor het begin van de fase een e-mail van de Douane met daarin meer informatie over dit overgangs-moment waarin zij verplicht moeten aansluiten op AGS Uitvoer. Aangevers kunnen vervolgens zelf bepalen, in overleg met hun softwareleverancier, op welk moment zij aangesloten willen worden op AGS binnen dit specifieke tijdslot. Gedurende de overgangs-periode van twee weken kan iedere aangever zowel Douane Sagitta Uitvoer (DSU) als AGS naast elkaar gebruiken.

Enkele andere tips die wij u als kennispartner willen meegeven zijn:

  • Controleer of de bescheidcodes die u nu gebruikt in DSU nog steeds van toepassing zijn voor AGS. Dit kunt u raadplegen in douanetariefvoorziening (DTV);
  • Houd rekening met de aanwezigheid van sleutelfiguren binnen het uitvoerproces van uw organisatie tijdens de overgangsperiode van Sagitta Uitvoer naar AGS;
  • Zorg ervoor dat er voldoende capaciteit op uw logistieke afdeling beschikbaar is, wanneer u wordt aangesloten op AGS, om eventuele fouten in de uitvoeraangiften snel op te kunnen lossen;
  • Zorg ervoor dat u en uw medewerkers die aangiften verwerken, op de hoogte zijn van de nieuwe noodprocedure die hoort bij AGS en het aanleveren van bescheiden in geval van controles;
  • Test tijdens de overgangsperiode van DSU naar AGS of u alle soorten aangiften, die van toepassing zijn op uw organisatie, correct kunt verwerken met de software die u daarvoor gebruikt;
  • Als uw uitvoeraangifte automatisch wordt opgesteld met behulp van data uit andere systemen (ERP/WMS), stel dan één of meerdere aangiftescenario's op. Zo kunt u eenvoudig vaststellen of de uitvoeraangifte in AGS inhoudelijk gelijk is aan uw aangifte in DSU.

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Stratech maakt deel uit van de Alliantie Douane Software. Een samenwerkingsverband van een aantal gerenommeerde softwareleveranciers die intensief met de Douane communiceren over de migratie van Sagitta naar AGS. Wij houden u dus uit eerste hand op hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Heeft u vragen over de overgang van Sagitta naar AGS, neemt u dan contact op met ons via +31 (0)53 480 40 80 of door een e-mail te sturen naar info@stratech.nl