Toegang database Stratech

Toegang database Stratech

Soms ontstaan er problemen in de applicatie Stratech-RCS (Enterprise) die te wijten zijn aan wijzigingen die door u of een derde partij (aan wie u toegang heeft verleend tot de database) zijn gedaan. Welke verantwoordelijkheid heeft u als klant in deze situatie, wat zijn de mogelijke consequenties en hoe gaat Stratech hiermee om?

Verantwoordelijkheid en gevolgen voor u als klant

De data in de database is eigendom van u als klant, het beheer van de database valt dan ook onder uw verantwoordelijkheid (indien geen hosting van toepassing is). Wanneer u derden toegang geeft tot de database van onze applicatie, kunnen wij niet langer de juiste werking van ons product garanderen. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat bij een zware belasting van de database door derden de performance van onze applicatie sterk terugloopt. Daarnaast kan het zijn dat derden wijzigingen in de database aanbrengen waardoor er fouten in onze applicatie kunnen optreden. Dit is geheel voor uw risico: wanneer u zichzelf of derden rechtstreeks toegang geeft tot de database van onze applicatie handelt u niet zorgvuldig. In dit geval kunnen wij geen service verlenen en kan het zijn dat er schade ontstaat die u tegen betaling moet laten herstellen. In de servicevoorwaarden wordt hieraan ook aandacht besteed. 

Oplossing voor u als klant

Indien u als klant gebruik wilt maken van de gegevens in de database op andere wijze dan via de applicatie, dient u dit zorgvuldig te doen. Directe toegang tot de operationele database van Stratech-RCS (Enterprise) is niet zorgvuldig en kan nadelige gevolgen hebben voor de werking van de applicatie. Indien u gebruik wilt maken van de gegevens in de database kunt u dat op verschillende manieren doen. Zo kunt u de benodigde gegevens via de documentgenerator uit de database halen en bewaren. Vervolgens kunt u verder werken met deze opgeslagen gegevens. Ook kunt u een kopie van de database maken (bijvoorbeeld via een back-up die u op een andere databaseserver terugleest) en deze kopie database gebruiken voor het verder verwerken van de gegevens. Wat u zeker niet moet (laten) doen is het wijzigen van gegevens in de database. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de werking van de applicatie en daarmee voor uw bedrijfsvoering. Aan het herstellen van beschadigde databases zijn kosten verbonden en verloren gegane gegevens kunnen niet hersteld worden.    

Indien u gegevens uit de database wenst te gebruiken via de Documentgenerator, kunt u een beroep doen op onze Consultants. Voor deze werkzaamheden kunt u gebruik maken van de strippenkaart.

Hosting

Het verlenen van toegang tot databases in onze hosting is niet mogelijk. Dit brengt extra beheerrisico's met zich mee en beïnvloedt de goede werking nadelig. Stratech is als hosting leverancier verantwoordelijk voor het op niveau houden van de hostingdienstverlening. Toegang van derden tot de databases kan ongewenste/nadelige effecten hebben. De hostingvoorwaarden (artikel 7 lid 5) sluiten het beschikbaar stellen van gegevens aan derden nadrukkelijk uit.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Account Manager.