Stratech, KWIZ en I&O Research aanwezig op Congres Jeugdzorg

KWIZ, Stratech, I&O Research

Op 21 juni aanstaande vindt het Congres Jeugdzorg plaats in Maarssen. Stratech, KWIZ en I&O Research zullen hier, in samenwerking met de gemeenten Alkmaar en Almelo, een workshop verzorgen. Komt u ook naar dit congres? 

De transitie van jongeren zal de komende jaren hoogstwaarschijnlijk doorgaan. Dit betekent dat gemeenten verantwoordelijk worden voor het totale Jeugdbeleid, waardoor ze steeds grotere financiele risico's lopen. Van gemeenten wordt gevraagd om een sterke regievoerende rol te nemen. Hiervoor zijn een integrale visie, evenals duidelijke beleidskeuzes en een heldere besluitvorming noodzakelijk.

Hoe ziet het huidige speelveld er uit?

De regievoering van de gemeente vraagt in eerste instantie om een duidelijk beeld van het totale speelveld. Hoeveel (potentiële) klanten zijn momenteel bekend in de regio, welke aanbieders van zorg zijn betrokken en welke financiële risico's loopt de gemeente? Om hiervan een duidelijk beeld te krijgen is een analyse van het speelveld noodzakelijk. Daarnaast vragen het ontwikkelen van een integraal beleid en het inrichten van een effectieve regie om een heldere uitgangssituatie.

De gemeenten in de Regio Alkmaar zijn, in samenwerking met I&O Resarch en KWIZ, een onderzoek gestart waarbij de aanbieders gegevens leveren over de doelgroep die zij bedienen. De resultaten van dit onderzoek zullen de gemeenten in staat stellen om hun risico's te beheersen, een effectieve invoering van het werkproces te realiseren en duidelijke afspraken te maken met diezelfde aanbieders.

Tijdens onze workshop zal door de Gemeente Alkmaar worden beschreven hoe u een duidelijk beeld van het speelveld kunt krijgen en wat u vervolgens met deze inzichten kunt doen.

Grip op financiën en uitvoering

Het beheersen van financiële risico's is voor iedere gemeente, zeker in deze tijd, van groot belang. Doordat het terrein Jeugdzorg wordt gekenmerkt door dure zorgtrajecten, is het van groot belang dat de gemeente hierop volledige grip heeft en houdt. Hierbij is het enerzijds belangrijk om de noodzakelijke zorg te verlenen, maar anderzijds ook om keuzes te maken.

Zoals in de WMO en andere zorgterreinen steeds duidelijker wordt, is een verdeling in eerstelijns-, tweedelijns- en eventueel derdelijns zorg hier een interessante oplossing. Hierover kunt u afspraken maken met de aanbieders in uw regio. Het grip houden op deze gemaakte afspraken, vanuit zowel de klant als de aanbieders, speelt hierbij een zeer relevante rol.

Vanuit deze uitgangspunten is het voor u erg belangrijk om een goed werkproces in te richten en deze vanuit de software optimaal te ondersteunen. Hiermee krijgt u grip op de klantstromen, krijgt u inzicht in welke zorg wordt aangeboden met welk resultaat en de kosten die hiermee gemoeid zijn.

Tijdens onze workshop zal Gemeente Almelo u informeren over de manier waarop zij de regie hebben genomen op het terrein van Re-integratie en de WMO. De voordelen die de gemeente hiermee inmiddels heeft behaald zullen uiteraard met u worden gedeeld.

Deelname Congres Jeugdzorg

Geïnteresseerd in de bovengenoemde thema's? Meld u dan eenvoudig aan voor het Congres en neem deel aan onze workshop! Deze is in het programma opgenomen als workshop D.

Tijdens het congres zullen wij ook met een stand aanwezig zijn. Wij staan u deze dag dan ook graag te woord en informeren u graag over de oplossingen die we u kunnen bieden.

Graag tot ziens op donderdag 21 juni!