Opstellen en indienen Wsnp-verzoeken na 1 juli 2013

Software Voor Schuldhulpverlening

Vanaf 1 juli 2013 moeten alle Wsnp-verzoeken worden opgesteld met gebruikmaking van de nieuwe Recofamodellen. In Stratech-SHV, onze software voor schuldhulpverlening, zijn de nieuwe modellen verwerkt. Hiermee kunt u nu al op de juiste wijze werken. 

Bureau Wsnp is met Recofa, de rechters-commissarissen in faillissementen en schuldsaneringen, overeen gekomen dat gebruikmaking van de oude modellen vanaf 1 juli 2013 niet meer is toegestaan. Wij adviseren u om er voor te zorgen dat u op 1 juli klaar bent voor het gebruik van de nieuwe stukken.

Voordat u gebruik kunt maakt van de nieuwe modellen, moet u bij de Raad de gegevens van een PKIoverheid-certificaat (servercertificaat) laten registreren. Een certificaat is een computerbestand dat fungeert als een digitaal paspoort voor de eigenaar van dat bestand. Dit certificaat dient aan een aantal voorwaarden te voldoen, de belangrijkste is dat het een OverheidsIdentificatieNummer (OIN) bevat en dat het een servercertificaat is.

Klik hier voor meer informatie over het PKIoverheid-certificaat.