Onlangs gelanceerde nieuwe functionaliteiten voor Stratech-RCS Enterprise

Vincent pc

Wilt u uw reserveringssysteem Stratech-RCS Enterprise nog beter integreren in uw bedrijfsvoering? Met behulp van de onlangs gelanceerde functionaliteiten 'Vrije tabbladen en tabellen', 'Verplichte velden' en 'Dynamische veldinformatie' wordt dit mogelijk gemaakt!

Vrije tabbladen en tabellen

Met de module 'Vrije tabbladen en tabellen' is het mogelijk om zelf extra tabbladen aan de meest gebruikte kaarten binnen Stratech-RCS Enterprise toe te voegen. Op deze tabbladen kunt u zelf nieuwe velden en tabellen plaatsen zodat u nog meer gegevens binnen Stratech-RCS Enterprise kunt gebruiken en tot uw beschikking heeft. Denk bijvoorbeeld aan extra velden op de gastenkaart t.b.v. zelf gedefinieerde marketingdoeleinden en/of doelgroepen, of extra velden op de reserveringskaart om bijzondere afspraken vast te leggen.

Alle nieuw gedefinieerde velden en tabellen zijn beschikbaar binnen de Documentgenerator, zodat deze tevens gebruikt kunnen worden binnen uw documenten en rapportages.

Verplichte velden

Met de module 'Verplichte velden' kunt u voor een groot aantal velden in Stratech-RCS Enterprise bepalen of ze verplicht zijn bij de invoer van gegevens in de applicatie (o.a. bij gasten, reserveringen, objecten en prijsregels). U kunt daarmee zelf bepalen welke gegevens vereist zijn bij de registratie van uw gegevens in Stratech-RCS Enterprise.

De verplichting van een bepaald veld kunt u zelfs afhankelijk maken van eigen bepaalde voorwaarden. Daarnaast is het binnen deze module mogelijk om scripts aan de velden te koppelen waarmee u bijvoorbeeld verkeerd ingevoerde gegevens kunt corrigeren, bepaalde gegevens in een pop-up venster kunt tonen en aan kunt geven welke vervolgacties moeten worden uitgevoerd als er een wijziging in een verplicht veld heeft plaatsgevonden. Deze functionaliteiten kunnen ook toegepast worden op zelf gedefinieerde velden binnen de module 'Vrije tabbladen en tabellen'.

Dynamische veldinformatie 

Standaard zijn er in Stratech-RCS Enterprise bij de vensters helpteksten aanwezig die ondersteuning bieden bij het invoeren van de gegevens. Deze teksten bieden universele informatie die voor alle organisaties van toepassing kan zijn. Iedere organisatie geeft haar medewerkers echter bedrijfsspecifieke instructies hoe omgegaan moet worden met bepaalde velden en/of onderdelen binnen de applicatie.

Met behulp van de module 'Dynamische veldinformatie' kunt u deze aanvullende informatie vastleggen. Dynamische veldinformatie kan worden vastgelegd bij tekstvelden, keuzevelden, datumvelden, knoppen en lijsten in Stratech-RCS Enterprise. Zo kunt u bijvoorbeeld bij het veld 'Actiecode' in de reserveringskaart een lijst publiceren met alle geldige actiecodes. Deze functionaliteit kan ook toegepast worden op eventueel zelf gedefinieerde velden binnen de module 'Vrije tabbladen en tabellen'. Eenmaal vastgelegde dynamische veldinformatie kan eenvoudig door de gebruiker in de vensters worden opgevraagd.

Voor meer informatie over bovenstaande modules kunt u contact opnemen met onze Account Manager:

Mark Gerrits

m.gerrits@stratech.nl               

+31 (0)6 10 33 32 87

Mark Gerrits