NVWA publiceert jaarverslag 2014 en plannen 2015 voor CLIENT

Stempel Export1

De NVWA heeft onlangs haar plannen voor CLIENT bekendgemaakt. Dit is het systeem waarmee bedrijven digitaal hun certificaten kunnen aanvragen bij de desbetrefende keuringsinstantie voor het importeren en exporteren van hun goederen.

In deze jaarplannen wordt door de NVWA een uitgebreide terugblik gegeven op de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in het jaar 2014. Daarnaast wordt er ook informatie gegeven over haar plannen betreffende CLIENT voor 2015. 

Terugblik 2014 en plannen voor 2015 betreffende CLIENT

Het jaar 2014 stond voor CLIENT voornamelijk in het teken van afronding van de laatste sectortoepassingen, welke in het jaar 2015 verder worden uitgebouwd. Hoewel er veel werk verzet is, is het jaar 2014 helaas ook een jaar geweest met veel verstoringen bij CLIENT volgens de NVWA. 

Daarnaast is er het jaarplan 2015 waarin het beeld geschetst wordt over de verdere ontwikkeling van CLIENT Export. Het plan zal door de NVWA worden gebruikt om balans te houden tussen de ambities en de noodzakelijke middelen voor de implementatie.

Exportcertificaten met één druk op de knop aanvragen bij CLIENT

De software van Stratech is gekoppeld met CLIENT Export. Hierdoor kunt u gegevens uit andere systemen hergebruiken om te komen tot de juiste en automatische invulling van al uw exportcertificaten. Met één druk op de knop verzendt u alle benodigde gegevens via CLIENT Export naar de NVWA. Dit zorgt voor een snelle en foutloze verwerking van al uw exportcertificaten.