Nieuwe Stratech-CVS easy klant: Visie-R

Visie -r -logo

Onlangs heeft Stratech Stichting Visie-R mogen begroeten als nieuwe gebruiker van onze re-integratieoplossing!

Stichting Visie-R

Stichting Visie-R(eïntegratie) ontwikkelt en begeleidt werkervaringsprojecten voor mensen die uit het arbeidsproces zijn geraakt. Bijvoorbeeld doordat ze langdurig werkloos zijn, in een blijf-van-mijn-lijf huis terecht zijn gekomen, verslaafd zijn geweest, een taakstraf hebben of in de gevangenis hebben gezeten.

In hun visie biedt werk de beste mogelijkheid om weer te re-integreren in de maatschappij. Niet alleen omdat je zo werkervaring opdoet en regelmaat en stabiliteit terugkrijgt in je leven. De ervaring van Visie-R leert dat deelnemers ook veel voldoening vinden in hun werk en zich gewaardeerd voelen. Zo kunnen zij weer echt onderdeel gaan uitmaken van de maatschappij.

Keuze voor Stratech

In het verleden beschikte Visie-R nog niet over een registratiesysteem en verwerkten zij alles op papier. Op dit moment is de stichting echter sterk aan het groeien, waardoor een goed cliëntvolgsysteem en een efficiënte verwerking en beheersing van alle contacten en contracten veel tijdwinst en overzicht oplevert.

Verwachting

Stratech-CVS sluit perfect aan op de werkwijze van Visie-R. Het biedt de mogelijk de cliënt centraal te zetten en deze daardoor beter te begeleiden.

De implementatie van de software heeft in samenwerking met Visie-R plaatsgevonden en is momenteel succesvol afgerond.