Klanttevredenheidsonderzoek Stratech-SHV

Klanttevredenheidsonderzoek

Stratech hecht zeer veel waarde aan haar klanttevredenheid. Daarom zijn wij continu actief in het onderzoeken van de kwaliteit van Stratech in het algemeen en onze producten in het bijzonder.

Onlangs hebben wij dan ook een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de gebruikers van onze schuldhulpverleningsoplossing Stratech-SHV.

In het klanttevredenheidsonderzoek werd de tevredenheid van onze klanten op verschillende onderdelen getoetst. Naast de tevredenheid omtrent onze software, kwamen ook Account Management, Consultancy, Servicedesk, Trainingen, Releases, Informatievoorziening en Facturering aan bod.

Tevredenheid

Naar aanleiding van de resultaten van ons onderzoek kan worden geconcludeerd dat de algemene tevredenheid omtrent Stratech ten opzichte van vorig jaar met bijna een punt (0,8) is gestegen. Ook op de overige onderdelen is de gemiddelde beoordeling, vergeleken met de resultaten van het eerdere klanttevredenheidsonderzoek, gestegen. De algemene tevredenheid omtrent trainingen laat de grootste stijging zien, namelijk meer dan 2 punten.

Uit ons onderzoek is gebleken dat klanten van onze schuldhulpverleningsoplossing vooral erg tevreden zijn over de stabiliteit, gebruiksvriendelijkheid, veelzijdigheid en overzichtelijkheid van onze software.

Tijdens het klanttevredenheidsonderzoek zijn ook verbeterpunten naar voren gekomen. Deze verbeterpunten zijn intern besproken waarna plannen zijn gemaakt ter verbetering hiervan, om er zo voor te kunnen zorgen dat de tevredenheid van onze klanten volgend jaar op een nog hoger niveau ligt. 

Slagroomtaart

Onder de deelnemers aan ons klanttevredenheidsonderzoek hebben wij een heerlijke slagroomtaart verloot. De medewerkers van Gemeente Westland hebben de slagroomtaart onlangs in ontvangst mogen nemen. Foto's van de in ontvangstname vindt u onderaan dit artikel.

Wij willen al onze deelnemende klanten bij deze nogmaals hartelijk danken voor hun deelname!

  • KTO Gemeente Westland 1
  • KTO Gemeente Westland 2