Eerste invoeraangiften in AGS2 zijn een feit!

Douaneauto zijkant

Op 6 oktober is AGS2 in productie gegaan.
Als eerste zijn de aangevers die in AGS1 opslagaangiften deden, overgegaan naar
AGS2. Dit is naar verwachting verlopen en inmiddels worden opslag-aangiften in AGS2 verwerkt. 

Vanaf 22 oktober 2013 zijn voorzichtig de eerste invoeraangiften in AGS2 ingediend. De eerste bevindingen hebben tot enkele aanpassingen geleid, waardoor nu - in nauw overleg met de aangever - meer en steeds complexere aangiften kunnen worden verwerkt. 

De pre-fase van AGS2

De overgang van aangevers van Douane Sagitta Invoer (DSI) naar AGS wordt in twee fasen uitgevoerd. Gestart is met een pre-fase. De pre-fase is bedoeld om zekerheid te verkrijgen over de goede werking van AGS2 en om ervaringen op te doen met het overzetten van aangevers naar AGS2. 

Om dit proces gecontroleerd plaats te laten vinden is in eerste instantie één aangever overgezet. Tegelijkertijd wordt er in verband met de veiligheid een hackerstest op Douane Tarief Voorziening (DTV) uitgevoerd. Door deze hackerstest en de beheersbaarheid is het aantal aangevers, die in de pre-fase worden aangesloten op AGS en DTV, beperkt. 

Zodra geconstateerd is dat AGS2 goed werkt en de hackerstest met een positief resultaat is afgesloten, worden in de pre-fase maximaal 50 aangevers aangesloten. De pre-fase eindigt zodra in overleg met het bedrijfsleven vastgesteld is dat AGS2 naar behoren werkt en de overige aangevers de overstap kunnen maken.

Overgangsfase van DSI naar AGS2

De pre-fase wordt gevolgd door een overgangsfase. In deze fase worden de overige 825 aangevers overgezet van DSI naar AGS2. Hiervoor is nu nog geen planning te geven omdat er nog onvoldoende resultaten uit de pre-fase beschikbaar zijn. Als in nauw overleg met het bedrijfsleven vastgesteld is dat alle seinen op groen staan, wordt een planning opgesteld en bekend gemaakt. 

Douane Tarief Voorziening (DTV)

Gelijktijdig met AGS2 is ook DTV in productie genomen. Doordat de hackerstest momenteel wordt uitgevoerd en er nog issues met koppelvlakken zijn, wordt DTV voorlopig nog niet ter beschikking gesteld van software-ontwikkelaars en aangevers. Ook wordt DTV nog niet gepubliceerd op de website van de Douane. Alleen de eerste aangevers in de pre-fase kunnen DTV gebruiken. Het huidige Gebruikerstarief blijft nog beschikbaar. 

Stratech houdt u als kennispartner graag op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom AGS. Alle informatie over AGS kunt u terugvinden op onze website!