Download de gratis app van Douane over DWU

App Douane DWU

Op zondag 1 mei 2016 is de Union Customs Code (UCC), in Nederland ook wel bekend als het douanewetboek van de Unie (DWU), in werking getreden. Deze wet geldt voor alle lidstaten van de EU en brengt op het gebied van Douane enkele belangrijke wijzigingen met zich mee voor logistiek Nederland. 

DWU vanaf 1 mei 2016 in werking getreden

Het DWU zorgt ervoor dat douaneprocessen en douaneformaliteiten in de Unie eenvoudiger, meer geharmoniseerd en gestandaardiseerd zijn. De nieuwe wetgeving wordt gefaseerd ingevoerd. Het implementatieproces zal waarschijnlijk duren t/m 2020.

Een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe douanewetgeving is dat alle communicatie tussen douaneautoriteiten en tussen de Douane en marktdeelnemers op termijn elektronisch zal plaatsvinden. Door de inwerkingtreding van DWU hebben er een aantal belangrijke wijzigingen plaatsvonden. Om snel te kunnen schakelen tussen DWU en CDW is er door de Douane een handige app ontwikkeld.

App over DWU is nu gratis te downloaden

Deze app bevat een digitale transponeringstabel, met daarin wijzigingen tussen UCC (ofwel DWU) en CDW. Ook zijn de wijzigingen tussen vergunningen uit het CDW en DWU opgenomen. De app bevat geen wetteksten; er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend aan deze app. Klik hier voor meer informatie.