Stratech participeert in Douaneoverleg ODB-IT

Douaneauto & zeecontainerschip

Voor het kunnen indienen van elektronische aangiften bij de Nederlandse douane worden door diverse softwareleveranciers uiteenlopende applicaties aangeboden aan het bedrijfsleven. Om deze applicaties correct te laten aansluiten op de douanesystemen, hebben deze leveranciers regelmatig een technisch georiënteerd overleg met douane.

Een groep van 8 leveranciers, waaronder dus ook Stratech, hebben bij de douane de wens geuit om ook over meer beleidsmatige zaken overleg te hebben. Insteek van de leveranciers is om ook op beleidsmatig niveau betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de douanesystemen met als gezamenlijk doel een kwalitatief hoogstaand douane aangifteproces met zo min mogelijk onderbrekingen.

Douane heeft dit initiatief verwelkomd. Vanaf november 2011 heeft een vertegenwoordiger van de hierna vermelde softwareleveranciers zitting in het IT-overleg tussen bedrijfsleven en de douane (ODB-IT).

Naast Stratech nemen ook de volgende softwareleveranciers hieraan deel: Beurtvaartadres douane, Descartes, Gateway Software, KSD Software Services, Langdon Systems, Kewill Minihouse en SAP Nederland.

We verwachten u hiermee te hebben geïnformeerd over een ontwikkeling die als zeer positief wordt ervaren door de gezamenlijke softwareleveranciers in Nederland.