Douane neemt binnenkort AGS 2 volledig in gebruik

Douaneauto bovenkant

Binnenkort zal de Douane AGS 2 volledig in gebruik nemen. De laatste bekende problemen in AGS worden opgelost met een release die gepland is op 20 september 2014. Daarmee zal AGS naar verwachting volledig functioneren. Hierdoor is de weg vrijgemaakt voor een volledige overgang van Sagitta Invoer naar AGS.

Sagitta Invoer wordt begin november 2014 afgesloten

Met de geplande release van 20 september aanstaande zullen naar verwachting de laatste bekende problemen in AGS door de Douane worden opgelost en zijn waar mogelijk klantwensen ingewilligd. De randvoorwaarden die de volledige overgang van Sagitta Invoer naar AGS mogelijk maken, de comfortinformatie en het OGA-bericht (Overzicht Gedane Aangiften), zijn gerealiseerd. Ook aan het systeem tariefvoorziening DTV zijn door de Douane verbeteringen doorgevoerd, waardoor de stabiliteit en prestaties op het vereiste niveau zijn gekomen. Dit alles maakt het mogelijk om voorbereidingen te treffen voor de beëindiging van het aangiften doen met Sagitta Invoer. De voorziene einddatum hiervoor is 15 december 2014. Dit betekent dat Sagitta Invoer begin november wordt afgesloten voor het doen van nieuwe invoeraangiften. 

Aangevers die al geheel of grotendeels zijn overgestapt op AGS 2

30% van alle invoeraangiften wordt nu al gedaan met AGS en dat aantal stijgt snel. Een steeds grotere groep aangevers maakt gebruik van AGS Invoer. In AGS wordt aangifte gedaan voor alle goederenstromen. Na een periode van gewenning bij de aangever lopen nu al de meeste aangiften, ook bij flinke volumes, probleemloos door AGS. Sagitta Invoer wordt door deze groep niet of nauwelijks meer gebruikt. De Douane wil voor deze groep de mogelijkheid voor het indienen van aangifte met Sagitta Invoer buiten werking te stellen per 15 oktober 2014. De nog niet afgehandelde aangiften vóór 15 oktober 2014 worden wel afgewerkt met Sagitta Invoer. 

Beëindiging Sagitta Invoer en volledige overgang naar AGS

De Douane vraagt de aangevers die nu Sagitta Invoer en AGS Invoer naast elkaar gebruiken de benodigde voorbereidingen te treffen om AGS op korte termijn volledig in gebruik te nemen, of het gebruik ervan te intensiveren. De overige aangevers die nog geen gebruik maken van AGS zullen in de periode tussen 1 oktober en 1 november 2014 door de Nationale Douane Helpdesk hierop worden aangesloten. Alle relaties van Stratech zijn al geruime tijd voor de komst van AGS fase 2. Voornemen van de Douane is om vanaf 8 november 2014 om het indienen van aangiften ten invoer met Sagitta onmogelijk te maken. De nog niet afgehandelde aangiften worden wel afgewerkt in Sagitta, tot de definitieve beëindiging van Sagitta Invoer.

Voorlichting over AGS via webinar

Om de laatste stand van zaken van AGS toe te lichten, organiseert de Douane op vrijdag 26 september 2014 om 15:00 uur een webinar over AGS fase 2. Hierin zal gedetailleerde informatie worden gegeven over het vernieuwde aangifteproces binnen AGS 2 en de verschillen met het huidige Sagitta Invoer. In onderstaande Douane Nieuwsbrief vindt u de link waardoor u het webinar op vrijdag 26 september kunt volgen. 

Lees hier de nieuwsbrief van de Douane