De toekomst van Stratech-SPS: een blik op nieuwe functionaliteiten

Stratech heeft zichzelf als doel gesteld uw logistieke zendingenproces eenvoudiger en efficiënter te maken. In het verleden hebben we ons vooral gefocust op het exportproces bij verladers. Hierdoor biedt Stratech tegenwoordig op het gebied van export voor ieder vraagstuk wel een passende oplossing.

Inmiddels zien we dat de logistieke keten een aaneenschakeling is geworden van (deel)oplossingen en diensten, welke de verlader alleen kan benaderen door gebruik te maken van een digitaal platform. Voor het verwezenlijken van onze doelstelling zal Stratech-SPS de komende jaren steeds meer services ondersteunen van partijen in de logistieke keten, welke gericht zijn op het exporteren en het importeren van goederen. Een aantal voorbeelden van ontwikkelingen die de komende periode op de roadmap staan voor Stratech-SPS zijn:

1.    Verbeterde INTTRA-module: VGM en boekingen maken

Stratech blijft nieuwe functionaliteiten ontwikkelen voor Stratech-SPS. Ook zullen we bestaande functionaliteiten blijven verbeteren. Zo wordt dit jaar onze bestaande koppeling met INTTRA uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. INTTRA is het digitale platform dat elke exporteur of forwarder kan gebruiken voor het versturen van informatie naar de verschillende rederijen.

Momenteel is het met de INTTRA-module vanuit Stratech-SPS alleen mogelijk om uw B/L-instructie te versturen naar de rederij. Met de verbeterde INTTRA-module wordt het straks ook mogelijk om vanuit Stratech-SPS een boeking te maken bij de rederij en het geverifieerde brutogewicht (VGM) van uw exportcontainer door te geven.

2.    TransFollow - De digitale CMR-vrachtbrief

In 2017 gaan we in Stratech-SPS ook de integratie met TransFollow (www.transfollow.org) realiseren. Hiermee kunnen afzenders, logistiek dienstverleners en geadresseerden met één uniform en gestandaardiseerd platform een CMR-vrachtbrief inbrengen, uitwisselen en laten ondertekenen. De papieren vrachtbrief komt hiermee te vervallen. CMR-vrachtbrieven hoeven dus niet meer gescand te worden voor verwerking. U heeft te allen tijde inzage in het gehele traject en de informatie is direct beschikbaar in Stratech-SPS voor u als verzender.

3.    Stratech Insight: Dashboard & KPI's voor Stratech-SPS

Deze nieuwe BI-tool voor Stratech-SPS maakt in één oogopslag alle actuele en relevante managementinformatie van uw logistieke zendingenproces inzichtelijk. Stratech Insight wordt automatisch gevuld met de gegevens uit onze softwareoplossing Stratech-SPS en visueel weergegeven. Doordat de dashboards volledig dynamisch zijn kunt u inzoomen op elk detail. Hierdoor ziet u direct welke onderdelen van uw logistieke zendingenproces zich lenen voor operationele verbeteringen en/of verdergaande reductie van kosten.

Wilt u meer informatie over deze nieuwe functionaliteiten?

Stratech blijft dus voortdurend werken aan het verrijken van Stratech-SPS met nieuwe functionaliteiten en het verbeteren van bestaande. Door middel van innovatieve en verrassende softwareoplossingen helpen wij u met het optimaliseren van uw kennisintensieve en complexe zendingenproces. Interesse in één van de bovenstaande functionaliteiten? Neem dan contact op met uw accountmanager bij Stratech.