Bewijsvoering Oorsprongsdocumenten 2015

Stempel Export1

Alle exportdocumenten die in Nederland worden aangevraagd bij de Kamer van Koophandel moeten voldoen aan de wettelijke bepalingen. Dit betekent dat aanvragen moeten zijn voorzien van een (digitale) handtekening en dat u als exporteur de bewijsstukken bij de Kamer van Koophandel heeft gedeponeerd. Dit geldt zowel voor exportdocumenten die digitaal als per post worden aangeleverd.

Bij de aanvraag van een Certificaat van Oorsprong en/of certificaten betreffende goederenverkeer EUR-1 en/of EUR-MED zijn geldige bewijsstukken nodig, bijvoorbeeld: leveranciersverklaringen, productbeschrijvingen-/overzichten en/of kostprijscalculaties. Vervalt de geldigheid van uw bewijsvoering aan het einde van dit jaar, vernieuwt u deze dan tijdig. Zo blijft de afgifte van uw exportdocumenten ook in 2015 gewaarborgd. 

Aanleveren van bewijsstukken bij de Kamer van Koophandel

Exporteurs kunnen bewijsvoering op twee manieren aanleveren bij de Kamer van Koophandel. Wanneer zij gebruik maken van een digitale koppeling met de Kamer van Koophandel, kunnen zij deze als bijlage meesturen bij iedere aanvraag van een exportdocument. Hierdoor kan de Kamer van Koophandel de aanvraag sneller beoordelen en afhandelen. Uiteraard moet dit voor u als exporteur wel eenvoudig te realiseren binnen het administratieve proces van uw Supply Chain.

Het is ook mogelijk om uw bewijslast per (kalender)jaar te deponeren bij de Kamer van Koophandel, zodat u deze niet bij iedere aanvraag opnieuw hoeft mee te sturen. Hierbij is het wel van belang voor u als exporteur om bij iedere aanvraag bij de Kamer van Koophandel te verwijzen naar de gedeponeerde bewijsstukken. Deze bewijsstukken kunnen alleen per e-mail als aparte pdf-bestanden worden aangeleverd bij één van de Kamer van Koophandel regiokantoren. De originele exemplaren van de bewijsvoering bewaart u als exporteur, voor eventuele nacontrole, zeven jaar in uw eigen archief. 

Vragen over de bewijsvoering voor exportdocumenten 

Exporteurs die vragen hebben over het aanleveren van bewijsstukken of twijfelen over welke aanlevermethode het beste bij hun past, kunnen contact opnemen met één van de regiokantoren van de Kamer van Koophandel. Dit kan telefonisch via 088 - 585 15 85 of door een e-mail te sturen naar hun eigen Kamer van Koophandel regiokantoor. Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u een overzicht van de contactgegevens van de verschillende regiokantoren.

Tijd en geld besparen op exportdocumenten

Bedrijven die exportdocumenten nog fysiek aanleveren bij de Kamer van Koophandel en/of uitbesteden kunnen vaak veel tijd en geld besparen. Door gebruik te maken van een softwareoplossing kunnen zij exportdocumenten als een Certificaat van Oorsprong, EUR.1, EUR-MED en legalisaties eenvoudig zelf opmaken, digitaal aangeven bij de Kamer van Koophandel en printen op eigen locatie.

Door gebruik te maken van een softwareoplossing betalen zij minder (leges)kosten per exportdocument en kan de aanvrager het goedgekeurde exportdocument binnen maximaal 4 uur afdrukken. Dit zorgt voor een aanzienlijke tijds- en kostenbesparing binnen de Supply Chain. Op www.besparen.stratech.nl kunnen exporteurs gratis hun voordeel berekenen.