AGS: zorgvuldige voorbereiding noodzakelijk

Stratech-RCS online

Met ingang van februari 2013 is AGS de nieuwe standaard voor uw douaneaangiften. Bestaande aangiftesystemen als Sagitta Invoer (DSI) en Sagitta Uitvoer (DSU) komen gefaseerd te vervallen.

Een douanemigratie werd in het verleden nog wel eens gebracht als een big bang. De knop ging van de ene op de andere dag om, wat een groot risico meebracht voor douane en aangevers. Om dit risico te beperken, heeft de douane in nauw overleg met onder andere de werkgroep 'Overleg douane en bedrijfsleven-IT' besloten om de overgang naar AGS gefaseerd te laten plaatsvinden. In de werkgroep 'Overleg douane en bedrijfsleven-IT' nemen alle gerenommeerde douanesoftwareleveranciers deel. De werkgroep heeft tot primair doel een soepele migratie naar AGS te faciliteren en is daarbij het klankbord tussen douane en bedrijfsleven. Vanuit deze samenwerking is de voorlopige planning voor AGS2 ontstaan: de migratie van Sagitta Invoer naar AGS.

Planning AGS

In het eerste kwartaal van 2013 wordt gestart met de eerste migratiefase. Deze fase zal een maand duren. In het eerste kwartaal zet de douane zo'n vijftig aangevers om naar het nieuwe systeem AGS2. Deze vijftig aangevers gebruiken software van verschillende leveranciers en werken in verschillende branches, waardoor alle processen van AGS2 zullen worden doorlopen. De ervaringen uit de eerste migratiefase worden gebruikt voor de voorbereidingen van de daarop volgende fase. Na de eerste fase worden alle overige aangevers in een tijdbestek van drie maanden gemigreerd naar AGS2.

Beschikbaarheid Sagitta Invoer tijdens invoering AGS2

Sagitta Invoer blijft tijdens de invoering van AGS2 beschikbaar voor het afwerken van de openstaande aangiften. De douane is er zich echter van bewust dat de invoering van AGS2 een extra inspanning vergt van de aangevers. De douane werkt eventuele aangiften die tegen die tijd in voorraad zijn, dan ook versneld af.

Wat wijzigt er in AGS2?

De gegevens die nodig zijn voor een aangifte in AGS2, zullen niet veel afwijken van de huidige aangifte in Sagitta Invoer, omdat de gegevensset in principe in de wet vastligt. Echter wordt de aangifte ten invoer bij de douane straks verwerkt in een geheel nieuwe applicatie. De nieuwe berichtopbouw is conform de laatste standaard van de World Customs Organization (WCO). De douane heeft de regels en condities voor het aangiftebericht daarom opnieuw opgesteld. Dit kan betekenen dat de aangever meer of andere informatie in een AGS2-aangifte moet opgeven dan nu bij Sagitta Invoer. Indien de huidige Sagitta Invoer-applicatie van een aangever is geïntegreerd met andere systemen, is de kans groot dat de interfaces moeten worden aangepast.

Wijzigingen in berichtgeving

Voor aangevers is het daarnaast van groot belang te weten dat zij alle informatie elektronisch moeten indienen bij de douane. De douane kan een aangifte niet meer wijzigen naar aanleiding van telefoontjes of faxen; de aangever dient zelf een vervolgbericht met correcties te sturen. Met de invoering van AGS2 verdwijnen ook de zogenaamde Sagitta Informatieberichten. Een gedeelte van deze functionaliteit wordt in de nieuwe Douane Tarief Voorziening (DTV) overgenomen. De aanvraag 'Ondernemersinformatie' bestaat straks bijvoorbeeld niet meer. Tot slot voorziet de douane - vooralsnog - niet in het toesturen van het maandelijkse overzicht gedane aangiften (SAGOGA). De aangever dient zelf een alternatieve oplossing te zoeken, al dan niet via zijn softwareleverancier.

Douane Tarief Voorziening vervangt Gebruikstarief

Bij de invoering van AGS2 vervangt de douane ook de huidige tariefvoorziening door de Douane Tarief Voorziening. DTV zorgt onder andere voor:

  • Het publiceren van het Gebruikstarief voor douane en bedrijfsleven op internet
  • Het beoordelen van aangiftegegevens en berekenen van de douaneschuld
  • Het downloaden van tarieftabellen van de douanewebsite

Ook stelt de douane een berekeningsmodule beschikbaar voor het beoordelen van aangiftegegevens en de berekening van de douaneschuld.

Klaar voor AGS2?

Bent u nog niet klaar voor AGS2, of heeft u vragen over de invoering en de wijzigingen? Neem dan contact op met onze expert, evenals auteur van dit artikel, Jurjen Groeneveld via info@stratech.nl of telefonisch via +31 (0)53 480 40 80.

Jurjen Groeneveld | Stratech Software Solutions

Jeroen de Roode | Beurtvaartadres - Douane

Lees al het nieuws over AGS op onze AGS Nieuws pagina!