De Aanpak van Problematische Schulden

APS Congres

Op donderdag 11 december organiseert Studiecentrum Kerckebosch voor het 17e jaar het Jaarcongres De Aanpak van Problematische Schulden. De ontwikkelingen in het minnelijk en wettelijk traject en bij (vertegenwoordigers van) schuldeisers staan centraal. De sprekers lichten de thematiek en ontwikkelingen toe vanuit het gezamenlijke belang om problematische schulden terug te dringen. Stratech is dit jaar ook aanwezig en begroet u daar graag!

Het congres heeft een gevarieerd programma met topsprekers op het gebied van schuldhulpverlening en schuldsanering, diverse sprekers vanuit wetenschap, overheid en praktijk en interactieve workshops. Uniek hierbij is de uitwisseling van kennis en informatie tussen betrokkenen vanuit zowel het minnelijke en wettelijke traject als vanuit (vertegenwoordigers van) schuldeisers.
Onderwerpen die dit jaar op de agenda staan zijn:
  • Schuldhulpverlening en Sociale wijkteams: schuldhulpverlening van specialist naar sociale generalist?
  • Knelpunten in de doorstroming van minnelijk naar wettelijk Wsnp traject
  • Schuldenaren tussen wal en schip: is de brede toegang tot schuldhulpverlening in gevaar?
  • De overheid als schuldeiser
  • Aantasting van de Beslagvrije voet
  • Lessen uit de bestseller ´Schaarste´
  • Schulden, incasso en beslag

Softwareoplossing van Stratech

Tijdens het congres demonstreren wij u graag onze totaaloplossing voor schuldhulpverleningbudgetbeheer en (Wsnpbewindvoering. Met onze flexibele en gebruiksvriendelijke schuldhulpverleningssoftware kunt u eenvoudig alle schuldhulpverleningsactiviteiten, voortvloeiend uit minnelijke en wettelijke trajecten registreren, ordenen en beheren. 

Datum: donderdag 11 december
Locatie: Postillion Hotel, Bunnik

U kunt zich hier direct inschrijven voor het Congres De Aanpak van Problematische Schulden!